Wij leveren volgens de HACCP-normen voor Transport, Opslag en Distributie van levensmiddelen.

WAT IS HACCP?

De afkorting HACCP staat voor Hazard Analyses Critical Control Points, ofwel risico-analyse van de kritieke beheerspunten. Een HACCP-systeem is een kwaliteitssysteem om voedselveiligheid te waarborgen. Met een HACCP-systeem kan men op systematische wijze identificeren, beheersen en evalueren welke potentiŽle gevaren met betrekking tot de voedselveiligheid zich voor kunnen doen.
Het HACCP-systeem is ontwikkeld door de Phillsbury-company in opdracht van de NASA. Het systeem werd in 1960 voor het eerst toegepast om de veiligheid van astronautenvoedsel te waarborgen. Dit systeem is vervolgens door diverse officiŽle instanties verder uitgewerkt. De Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) en de Voedsel Landbouworganisatie van de Verenigde Naties (FAO) hebben gezamenlijk een stelsel van codes opgesteld voor de gehele voedingsmiddelenindustrie met als hoofddoel de consument te beschermen.

IS HACCP VERPLICHT?

Ja, HACCP is verplicht! De Europese Unie heeft de aanbevelingen van de WHO en FAO overgenomen in een Europese richtlijn. Deze richtlijn is opgenomen in de Nederlandse wetgeving. Op 14 december 1995 is de Warenwetregeling HygiŽne van Levensmiddelen van kracht geworden. Elk levensmiddelenbedrijf dat eet- of drinkwaren bereidt, verwerkt, behandelt, verpakt, vervoert, distribueert of verhandelt, wordt via deze Warenwetregeling verplicht te werken volgens de principes van HACCP. Hieruit blijkt dat niet alleen bedrijven die voedingsmiddelen produceren een HACCP-systeem moeten opzetten maar ook bedrijven die zich met de fysieke distributie van levensmiddelen bezig houden. Om te voorkomen dat elk individueel bedrijf een eigen HACCP-systeem moet opzetten, hebben drie organisaties in de logistiek en het vervoer, te weten Transport en Logistiek Nederland, Koninklijk Nederlands Vervoer en EVO, ondernemersorganisatie voor Logistiek en Transport, gezamenlijk een code (inclusief HACCP-plannen) voor de transportbranche ontwikkeld.
Deze code is goedgekeurd door het Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Sport. Door naleving van deze code kunnen bedrijven binnen de sectoren transport, op- en overslag en distributie aan de HACCP verplichting voldoen.
Naast de wettelijke verplichting van HACCP is er nog een tweede reden om een HACCP-systeem in te voeren. De consument is meer en meer kwaliteitsbewust en stelt dan ook steeds hogere eisen aan onder andere de kwaliteit van voedselproducten. Deze kwaliteitseisen werken uiteraard door in de gehele productketen. Afnemers van levensmiddelen eisen een 100% voedselveiligheid van hun logistieke dienstverleners. Wanneer hier niet aan wordt voldaan zullen ze niet aarzelen de dienstverlener aansprakelijk te stellen.


 

© Welsystems ©